Pozostałe dziedziny

Poza wymienionymi głównymi specjalizacjami Naszej Kancelarii, udzielamy również pomocy prawnej z zakresu:

  • prawo autorskie i własność intelektualna
  • egzekucja (zarówno po stronie wierzyciela jak i dłużnika np. powództwo przeciwegzekucyjne)
  • prawo transportu krajowego i międzynarodowego oraz spedycji
  • prawo celne
  • prawa konsumenta i inne