Prawo karne

W zakresie tej specjalizujemy występujemy w imieniu naszych Klientów jako:

adwokat legionowo, kancelaria adwokacka
  • obrońca
  • pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
  • pełnomocnik powoda cywilnego

W postępowaniu karnym świadczymy pomoc zarówno na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania i prokuraturą, jak i również przed Sądami I i II instancji.

Ze względu na specyfikę postępowania karnego jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu 24h