Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Dla naszych Klientów przygotowujemy wzory umów, kontraktów, umów o zakazie konkurencji, wypowiedzeń umów o pracę. Tworzymy także na indywidualne potrzeby Pracodawców regulaminy pracy, wynagrodzeń.

Zarówno Pracodawców jak i Pracowników reprezentujemy przed Sądem pracy. Ponadto reprezentujemy naszych klientów przed organami ubezpieczeń oraz w Sądzie w wypadku odwołania od decyzji ZUS.