Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest jedną z dominujących specjalizacji Naszej Kancelarii.
Reprezentujemy Klientów w sprawach o:  • rozwód
  • separację
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • podział majątku
  • alimenty
  • kontakty
  • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
  • ubezwłasnowolnienie i opieka, kuratela i inne (m.in. sprawy z zakresu Konwencji Haskiej).